Προμήθεια Φαρμάκων από της μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές

Το φαινόμενο της αγοράς φαρμάκων από τις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, επιλέγουν την αγορά των φαρμακευτικών τους προϊόντων από τα κατεχόμενα, εξαιτίας των χαμηλών τιμών που διατίθενται στην αγορά.

Τα τελευταία δύο χρόνια βέβαια, το πιο πάνω πρόβλημα μειώθηκε ως ένα βαθμό, με τη λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), αφού οι ασθενείς πληρώνουν μόνο ένα μικρό ποσό συμπληρωμής για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που αγοράζουν. Όσα φάρμακα όμως δεν προσφέρονται μέσω ΓεΣΥ, διατηρούν τις αρχικές τιμές πώλησης, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να προσφέυγουν και πάλι στις κατεχόμενες περιοχές.

Οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται όμως από αυτή την πρακτική είναι πολυάριθμοι. Αρχικά, τα σκευάσματα αυτά πωλούνται παράνομα, από φαρμακεία τα οποία κανείς δεν γνωρίζει αν πληρούν τις προδιαγραφές ορθής φύλαξης και συντήρησης.

Επίσης, τα φαρμακεία στις κατεχόμενες περιοχές, δεν ελέγχονται ούτε από το κράτος, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν οι φαρμακοποιοί έχουν τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης ή κατέχουν σχετικό τίτλο σπουδών για να μπορούν να ασκούν το επάγγελμα αυτό. 

Τέλος, το γεγονός ότι, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός ελέγχου για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων που πωλούνται στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, ούτε μπορεί κάποιος να γνωρίζει κατά πόσο τηρήθηκε η νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, ενισχύει την άποψη ότι, εμπερικλείει σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία των ασθενών αλλά και όλων των πολιτών γενικά.