Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Με την ίδρυση της νέας Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετονομάζεται σε Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα έχει αρμοδιότητα στους εξής βασικούς τομείς:

  • Διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν την κατοχή και διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου (content related crime)
  • Διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν ηλεκτρονικές επιθέσεις σε συστήματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών (cyber attacks)
  • Διερεύνηση αδικημάτων που αφορούν παρόμοια εγκλήματα σε σχέση με διαδίκτυο, (όπως πλαστογραφία δεδομένων Η/Υ/, πρόθεση αυτοκτονίας, ξενοφοβία, sexting, sextortion ή/και οποιαδήποτε άλλη υπόθεση ανατεθεί από Αρχηγό Αστυνομίας)
  • Εκτέλεση Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής που σχετίζονται (για αδικήματα που διερευνώνται από τον Κλάδο)
  • Τομέας πρόληψης 
  • Άλλες αρμοδιότητες ως η Α.Δ. της Υ.Η.Ε..