Διάρθρωση

Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος αποφασίστηκε η δημιουργία Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Υ.Η.Ε.).

Τα αδικήματα διαδικτύου, χρόνο με το χρόνο παρουσιάζουν αύξηση και η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα τόσο στην πρόληψη όσο και στην εξιχνίαση αυτής της φύσεως αδικημάτων με την εκπαίδευση και κατάρτιση μελών της, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί και στο συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της. Η δημιουργία της Υποδιεύθυνσης κρίθηκε αναγκαία για την ενσωμάτωση των Γραφείων και μελών που ασχολούνται στην πρόληψη, δίωξη και εξιχνίαση αυτών των υποθέσεων κάτω από μια δομή και στρατηγική. Η νέα Υποδιεύθυνση υπάγεται απευθείας στo Διευθυντή Τ.Κ.Ε. και βρίσκεται κάτω από την διοίκηση του Βοηθού Διευθυντή Τ.Κ.Ε. - Υ.Η.Ε.. 

Η Υ.Η.Ε. αποτελείται από τα υφιστάμενα γραφεία Γ.Κ.Η.Ε. (το οποίο μετονομάζεται σε Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), το Γ.ΚΑ.ΠΙ.&Π.Σ. (το οποίο μετονομάζεται σε Κλάδο Καταπολέμησης Πνευματικής ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων) και το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Δ.Ε.Η.Δ.).