Ενημέρωση ασφαλείας για εργασία από το σπίτι

Με αφορμή την επιδημία COVID-19 και την υιοθέτησης της εξ΄αποστάσεως εργασία, η Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων έχει ετοιμάσει μια λεπτομερή παρουσίαση στην οποία παραθέτει τους κινδύνους που εμπεριέχονται με την εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης.

Επιπρόσθετα, παρουσιάζει μια σειρά από μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι εξ΄αποστάσεως, έτσι ώστε να προστατεύονται όσο το δυνατό περισσότερο από κακόβουλες επιθέσεις.

Σχετικό το βίντεο που ακολουθεί: