Απάτη μέσω τιμολογίων και λοιπών παραστατικών

Πως λειτουργεί;

 • Μια επιχείρηση προσεγγίζεται από κάποιον τρίτο που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί έναν προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών/δικαιούχο μιας πληρωμής.
 • Μπορεί να γίνει χρήση συνδυασμού πρακτικών προσέγγισης: τηλέφωνο, επιστολή, e-mail, κ.λπ
 • Ο απατεώνας ζηταεί να τροποποιηθούν οι πληροφορίες για τις μελλοντικές πληρωμές τιμολογιών (δηλαδή τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής). Ο νέος προτεινόμενος λογαριασμός ανήκει στον απατεώνα.

Τι μπορείτε να κάνετε;

Ως επιχείρηση

 • Διασφαλίστε ότι οι υπάλληλοι είναι ενημερωμένοι και γνωρίζουν τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και τον τρόπο αποφυγής της.
 • Εφαρμόστε διαδικασία για την επαλήθευση της νομιμότητας των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνετε
 • Δώστε εντολή στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για την πληρωμή τιμολογίων να προβαίνει πάντα στη διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό τυχόν παρατυπιών.
 • Ελέγξτε τις πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της επιχείρησής σας και συγκεκριμένα τα συμβόλαια και τους προμηθευτές σας. Διασφαλίστε ότι το προσωπικό περιορίζει τη γνωστοποίηση πληροφοριών της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ως υπάλληλος

 • Επαληθεύστε ότι όλα τα αιτήματα πληρωμών προέρχονται από τους πραγματικούς προμηθευτές της επιχείρησης, ειδικά εάν σας ζητούν να τροποποιήσετε τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών για τις μελλοντικές πληρωμές των τιμολογίων ή λοιπών παραστατικών.
 • Μην κάνετε χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στην επιστολή/fax/e-mail στο οποίο ζητείται η αλλαγή στοιχείων. Αντίθετα, χρησιμοποιείστε τα στοιχεία επικοινωνίας από την προηγούμενη αλληλογραφία σας με τον προμηθευτή.
 • Καθορίστε μοναδικά σημεία επικοινωνίας με επιχειρήσεις, στις οποίες πραγματοποιείτε πληρωμές ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Για πληρωμές που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο ποσού, καθορίστε μια διαδικασία για την επιβεβαίωση του ορθού τραπεζικού λογαριασμού και του αποδέκτη (π.χ. επικοινωνία με την επιχείρηση). 
 • Όταν πληρώνετε ένα τιμολόγιο, να στέλνετε e-mail ενημέρωσης του αποδέκτη της πληρωμής. Σε αυτό να γράφετε την επωνυμία της τράπεζάς του και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του τραπεζικού του λογαριασμού για τη διασφάλιση της συναλλαγής. 
 • Περιορίστε τις πληροφορίες που γνωστοποιείτε για τον εργοδότη σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Να αναφέρετε πάντοτε τυχόν ύποπτη απόπειρα απάτης στην αστυνομία, ακόμα και αν δεν είστε θύμα αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες για ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/e-commerce-tips-and-advice-to-avoid-becoming-fraud-victim