ΚA.Π.Ι. & Π.Σ.

Κλάδος Καταπολέμησης Πνευματικής ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων

Ο Κλάδος Καταπολέμησης Πνευματικής ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων αποτελείται από τους εξής τομείς:

(α) Πνευματική ιδιοκτησία

(β) Παράνομα στοιχήματα και

(γ) διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με την χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.