Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και Αστυνομία Κύπρου

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΔΔΤ, της Αστυνομίας και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για θέματα που σχετίζονται με την Αστυνομία και Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Υπογράφηκε σήμερα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου, της Αστυνομίας και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού CSIRT-CY (computer security incident response team) για θέματα που σχετίζονται με την Αστυνομία και την Υποδιεύθυνση του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η ανάγκη για υπογραφή και υλοποίηση του εν λόγω Μνημονίου προέκυψε αφενός από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας που έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη ενός ευρέως φάσματος ποινικών αδικημάτων με τη χρήση του διαδικτύου και των συστημάτων πληροφοριών και των άλλων ηλεκτρονικών μέσων και αφετέρου από τις πολλές και πολυδιάστατες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας, της παράνομης πρόσβασης σε δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή, των ρατσιστικών σχολίων μέσω διαδικτύου, της οικονομικής απάτης, των εκβιασμών, καθώς και άλλων αδικημάτων όπως αυτά ποινικοποιούνται από την εθνική νομοθεσία.  Τα ποινικά αδικήματα, όπως προκύπτουν, μέσω της τεχνολογίας, απαιτούν εξειδικευμένη διερεύνηση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και το Μνημόνιο θα υποβοηθήσει το έργο τους.

Στόχος του Μνημονίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας για καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και η ενίσχυση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία σε πέντε τομείς συνεργασίας:

  • την ανταλλαγή πληροφοριών,
  • την επιχειρησιακή συνεργασία,
  • την εφαρμογή σχεδιασμών διαχείρισης κρίσεων,
  • την τεχνική υποστήριξη και
  • την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα Έμιλυ Γιολίτη, ο Επίτροπος Επικοινωνιών κ. Γιώργος Μιχαηλίδης και ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου.  Το Μνημόνιο ετοίμασαν από κοινού το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και το Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών, και έτυχε του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία.