Προσοχή σε τηλεφωνικές κλήσεις που δεν περιμένατε #ThinkB4UClick

Στα πλαίσια του 8ου ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, η Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων έχει αναρτήσει στο κανάλι που διατηρεί στο YouTube σχετικά βίντεο.

Η φετινή εκστρατεία ECSM έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν την ψηφιοποίηση της καθημερινής ζωής, η οποία επιταχύνθηκε με την πανδημία λόγω της νόσου COVID-19. Η εκστρατεία του 2020 αναδεικνύει διάφορα θέματα κυβερνοασφάλειας, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να «Think Before U Click», για να βοηθήσει τους χρήστες να εντοπίζουν τις κυβερνοαπειλές και να προετοιμάζονται για αυτές. 

Η πρώτη θεματική εξετάζει τις «κυβερνοαπάτες», με την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τρέχουσες και δυνητικές κυβερνοαπειλές. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στο ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing), στην πειρατεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχειρήσεων και στην απάτη στις διαδικτυακές αγορές. Στόχος αυτής της θεματικής είναι να ενθαρρυνθούν οι χρήστες να έχουν αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κυβερνοαπάτες κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών και προσωπικών συναλλαγών στο διαδίκτυο.

Η δεύτερη θεματική εστιάζει στις «ψηφιακές δεξιότητες», παρέχοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Η θεματική αυτή καλύπτει θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο κυβερνοεκφοβισμός και η παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση. Οι συνεδρίες αποσκοπούν στην προώθηση της σημασίας της κυβερνοϋγιεινής και στην καθιέρωση ορθών πρακτικών στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τον επίσημο ιστότοπο της εκστρατείας ECSM στη διεύθυνση cybersecuritymonth.eu. Οι χρήστες μπορούν να βρουν προτάσεις και συμβουλές σε 23 γλώσσες, ενημερωτικό υλικό, διαδικτυακά κουίζ, συνδέσμους προς εκδηλώσεις και άλλα πολλά. Ο ιστότοπος του ECSM διαθέτει επίσης διαδραστικό χάρτη, όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες.