Προσοχή! Ηλεκτρονικά μηνύματα με στόχο την κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει στο κοινό η Αστυνομία, αφού το τελευταίο διάστημα έγινε δέκτης αρκετών καταγγελιών από πολίτες σχετικά με διαδικτυακή απάτη που σχετίζεται με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα και στοχεύει στην κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Συγκεκριμένα οι πολίτες γίνονται λήπτες παραπλανητικών ενημερώσεων και μηνυμάτων τα οποία ψευδώς τους ενημερώνουν ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους έχουν απενεργοποιηθεί και καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία πρόσβασης και διάφορες πληροφορίες των λογαριασμών τους στην Τράπεζα/ Πιστωτικό ίδρυμα. Η επιβεβαίωση των στοιχείων γίνεται μέσω επιλογής ηλεκτρονικών συνδέσμων που αποστέλλουν οι δράστες και που οδηγούν σε πλαστές ιστοσελίδες, οι οποίες ομοιάζουν με τις ιστοσελίδες των τραπεζικών/ πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην αποκαλύπτει σε κανένα πρόσωπο τα προσωπικά του στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης των τραπεζικών του λογαριασμών.

Κανένα τραπεζικό / πιστωτικό ίδρυμα δεν θα ζητήσει ποτέ τους κωδικούς πρόσβασης πελατών του

Προτού τοποθετηθούν οι κωδικοί πρόσβασης σε ιστοσελίδες τραπεζικών ιδρυμάτων, οι πολίτες πρέπει πάντοτε να βεβαιώνονται ότι πρόκειται για την αυθεντική ιστοσελίδα της Τράπεζας/ Πιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζονται και διατηρούν λογαριασμό.