Οδηγός Κυβερνοασφάλειας στη μετά Covid-19 εποχή

Η Europol από την αρχή της πανδημίας COVID-19, αξιολογεί τον αντίκτυπο της στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία σε τρεις φάσεις (τρέχουσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές) για να προβλέψει εξελίξεις σε ολόκληρο το τοπίο απειλών που θα έχουν επιχειρησιακό αντίκτυπο στις αρχές επιβολής του νόμου της Ευρώπης και στην ίδια την Europol.

Παρά την καραντίνα και τους διάφορους περιορισμούς, το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και, σε μικρότερο βαθμό, η τρομοκρατία εξακολουθεί να είναι ενεργή και αναπτύσσει φαινόμενα που επιδιώκουν να προσαρμοστούν και να εκμεταλλευτούν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Europol παρακολούθησε αυτές τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ανάλυση για να κατανοήσει τα αναδυόμενα φαινόμενα. 

Ο πλήρης αντίκτυπος της πανδημίας - όχι μόνο στο έγκλημα και την τρομοκρατία, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία και την οικονομία - δεν είναι ακόμη εμφανής. Ωστόσο, η επιβολή του νόμου θα πρέπει να επιδιώξει να αναπτύξει ισχυρούς δείκτες για αλλαγή ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει την πτώση της πανδημίας COVID-19.

Γι’ αυτό, η Europol έχει ετοιμάσει ένα γράφημα που αποτελεί έναν οδηγό ασφάλειας για την μετά covid-19 εποχή, κοιτάζοντας μπροστά και συμπληρώνοντας τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην τελευταία δημόσια έκθεση της που εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται πιο κάτω: