Κάντε το σπίτι σας ένα οχυρό διαδικτυακής ασφάλειας

Η Europol ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (EC3) το 2013 για να ενισχύσει την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, να προστατεύσει τους ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις από το έγκλημα στο διαδίκτυο. Από την ίδρυσή της, η EC3 έχει συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο: έχει συμμετάσχει σε δεκάδες επιχειρήσεις υψηλού προφίλ και εκατοντάδες επιτόπιες λειτουργικές ενισχύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες συλλήψεις και έχουν αναλύσει εκατοντάδες χιλιάδες των αρχείων, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων αποδείχθηκε κακόβουλη.

Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι κοινότητες που υπηρετούν πρέπει να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Οι οδηγοί για την πρόληψη του εγκλήματος της Europol, περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να προστατεύσουν τον εαυτό τους και την περιουσία τους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει καταρτίσει αφίσα με διάφορα μέτρα που πρέπει να λάβει ο κάθε ένας από εμάς. Σχετικό το αρχείο που επισυνάπτεται.

Downloads