Ετήσια δράση ΥΗΕ για το έτος 2022

Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Υ.Η.Ε.) κατά το 2022 συμμετείχε σε πρόγραμμα Ε.Ε. με την ονομασία GRACE, για ανάπτυξη λογισμικού με σκοπό την επεξεργασία, αξιολόγηση πληροφοριών και αναγνώριση θυμάτων παιδικής πορνογραφίας. Συμμετέχουμε με την EUROPOL, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία κ.α. και είμαστε ενεργά μέλη τόσο στην ανάπτυξη όσο και την διαχείριση. Τον Μάρτιο του 2022 φιλοξενήσαμε μέλη από την EUROPOL και τις χώρες που συμμετέχουν, όπου μπήκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά το πρόγραμμα.

Συμμετείχαμε στη Διεθνή επιχείρηση με την ονομασία SSNDOB Club όπου, σε συνεργασία με το FBI, εντοπίσαμε και κατασχέσαμε πέντε σερβερ οι οποίοι προσέφεραν στο σκοτεινό διαδίκτυο υπηρεσίες διάθεσης προσωπικών δεδομένων 24 εκατομμυρίων πολιτών και τραπεζικών καρτών. Η αξία πώλησης των δεδομένων αυτών ανέρχετουν στα 19 εκατομμύρια Δολαρίων Αμερικής. Για την επιχείρηση έγινε ανακοίνωση σε ΜΜΕ στις ΗΠΑ και στην Κύπρο με πολύ καλές και αξιόλογες αναφορές.

Η Υ.Η.Ε. συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  E.C.T.E.G. που αφορά δημιουργία και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την δικανική εξέταση ηλεκτρονικών δεδομένων. Στα πλαίσια του πιο πάνω, η Υ.Η.Ε. ηγήθηκε έργου στο οποίο δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό με την ονομασία Network Forensics. Τον Απρίλιο του 2022 έγινε πιλοτική παράδοση, εκπαιδευτική οργάνωση και εκπαίδευση από διάφορες υπηρεσίες επιβολής του Νόμου.

Κατά το έτος 2022 η Υ.Η.Ε. συμμετείχε σε 2 μεγάλες εκστρατείες με θεματολογία (α) sexting με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Οργανισμού Φωνή όπου έγιναν σωρεία διαλέξεων σε καθηγητές και μαθητές και (β) στην εκστρατεία ASPIS II με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τον σύνδεσμο τραπεζών με θεματολογία τις κυβερνοεπιθέσεις και τους κινδύνους του διαδικτύου. Και οι δυο εκστρατείες είχαν άριστα αποτελέσματα. 

Επίσης, λήφθηκαν συνεντεύξεις σε 132 παιδιά και αξιολογήθηκαν τα προβλήματα τους, όπου τους δόθηκαν συμβουλές/ στήριξη ή παραπέμφθηκαν σε κρατικές υπηρεσίας για επιμέλεια/ φροντίδα.

Τα μέλη του ΔΕΗΔ, κατά το έτος 2022, πραγματοποιήσαν 37 επιχειρήσεις παγκύπρια από τις οποίες κατασχέθηκαν 131 τεκμήρια. Επίσης, εξετάστηκαν 2297 τεκμήρια για 538 υποθέσεις. (Εκκρεμούν ακόμη 123 τεκμήρια για 28 υποθέσεις για τα οποία θα ετοιμαστούν εκθέσεις και στην συνέχεια θα παρουσιαστούν επιστημονικές μαρτυρίες στο Δικαστήριο όταν κληθούν).

Ο κλάδος ΚΑΠΙΠΣ συμμετείχε σε δυο ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με την επωνυμία fake star τα οποία αφορούν την καταπολέμηση του φαινόμενου της διακίνησης μη αυθεντικών προϊόντων (απομιμήσεις). Συγκεκριμένα στην πρώτη φάση κατασχέθηκαν 6.724 και στην δεύτερη φάση 5.241 προϊόντα απομιμήσεων όπως είδη ένδυσης, υπόδησης, τσάντες, πορτοφόλια, κ.α. Συνολικά κατασχέθηκαν 11,965 προϊόντα.

Συμμετείχε επίσης σε μια εβδομαδιαία διεθνή επιχείρηση PANGEA υπό την αιγίδα της Ιντερπόλ που αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων φαρμάκων προϊόντων (ψευδεπίγραφων). Συνολικά κατασχέθηκαν 462 φαρμακευτικά σκευάσματα (χάπια, σπρέι, τζέλ) και 810 αμπούλες υποξειδίου του αζώτου.

Τα μέλη του κλάδου ΚΑΠΙΠΣ πραγματοποίησαν συνολικά 109 επιχειρήσεις για πνευματική ιδιοκτησία, φάρμακα και παράνομα στοιχήματα. Οδηγήθηκαν στο δικαστήριο 2 υποθέσεις, μια για ηλεκτρονικό τζόγο και μια για χειραγώγηση αγώνα, ενώ εκκρεμούν για διερεύνηση άλλες 8 υποθέσεις.