Εκπαιδευτική επίσκεψη 10 μελών των Αρχών Επιβολής του Νόμου του Λιβάνου

Ξεκινά σήμερα 25/2/2020 εκπαιδευτική επίσκεψη 10 μελών των Αρχών Επιβολής του Νόμου του Λιβάνου που διοργανώνεται από την CEPOL σε συνεργασία με το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων, της Αστυνομίας.  Στα πλαίσια της επίσκεψης εξειδικευμένα μέλη του ΔΕΗΔ, ως εμπειρογνώμονες σε θέματα δικανικών εξετάσεων και ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων, θα παρουσιάσουν τον τρόπο λειτουργίας του Εργαστηρίου της Κύπρου, το οποίο λειτουργεί βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών.